ยอดเงินโชว์ Statement หรือ Bank Guarantee มีผลต่อการพิจารณาวีซ่ามั้ย ?

มีผล เพราะเป็นหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต

การยื่นสเตทเม้นท์ (Statement) ประกอบการยื่นขอวีซ่า เป็นการแสดงหลักฐานทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร เพื่อทางสถานทูตจะใช้ในการวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงดูความสอดคล้องระหว่างรายได้และอาชีพ ของผู้ซัพพอร์ตหรือของตัวผู้เรียนเอง ว่ามีที่มาทางการเงินตามที่ระบุไปในจดหมายขอวีซ่าและมียอดเงินคงเหลือเพียงพอและครอบคลุมค่ากินอยู่ระหว่างไปเรียนต่างประเทศตามระยะเวลาที่นักเรียนได้ลงเรียนไว้หรือไม่ โดยจะแจ้งขอการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ในส่วนของความจำเป็นในการยื่นสเตทเม้นท์ หรือ Bank Guarantee เพื่อขอวีซ่านักเรียนในการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ สำหรับประเทศอังกฤษ อเมริกา นิวซีแลนด์ และแคนาดา จำเป็นต้องใช้สเตทเม้นท์ในการยื่นขอวีซ่าไปเรียนสำหรับทุกเคส ส่วนประเทศออสเตรเลีย ในกรณีที่สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เป็น Level 1 นั้น ไม่จำเป็นต้องแสดงที่มาทางการเงินหรือสเตทเม้นท์ในการยื่นขอวีซ่า แต่ถ้าหากทางสถานทูตมีการขอให้ชี้แจงทางด้านการเงินเพิ่มเติม จำเป็นจะต้องนำแสดงส่วนนี้ตามไปในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้การโชว์เงิน Statement ในจำนวนที่สูง ก็ไม่ได้การันตีหรือหมายความว่าจะทำให้วีซ่าผ่านเลยทันที เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?