สิ่งที่ต้องรู้ เผื่อโดนโทรสัมภาษณ์วีซ่า ?

แม้ว่าจะเป็นการขอวีซ่าไปเรียนในหลายๆ ประเทศ จะพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ยื่นไปเป็นหลัก แต่อาจจะมีบางกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะโทรมาสัมภาษณ์วีซ่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เรายื่นขอวีซ่าไป ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยพิจาณาว่าวีซ่าของน้องๆ จะผ่านหรือไม่ เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวไว้ก่อนดีที่สุด สิ่งที่ต้องรู้และต้องเตรียมตัว คือข้อมูลตามจดหมายชี้แจงจุดประสงค์ในการไปเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 

• ชื่อโรงเรียน ชื่อเต็ม ชื่อย่อ สถานที่ตั้ง

• ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน

• วันเริ่มเรียนและวันที่สิ้นสุดการเรียน

• จุดประสงค์ในการไปเรียน

• เมืองที่ไปเรียน

• เหตุผลที่เลือกไปเรียนที่โรงเรียนนั้น เมืองนั้น ประเทศนั้น

• ข้อมูลผู้ซัพพอร์ต อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์

• แพลนและเป้าหมายการทำงานในอนาคต

และเมื่อถูกโทรสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องตอบคำถามด้วยความเข้าใจและมั่นใจ ตอบให้ตรงคำถาม ชัดเจน สั้น กระชับ และตรงประเด็น ไม่วอกแวกทำสิ่งอื่นหรือขอเวลาเปิดเอกสารดูlast update : 20 July 2022

Did you find this article useful?