ถ้าเลื่อนเรียน ต้องไปต่อคิวพิจารณาวีซ่าใหม่มั้ย (ออสเตรเลีย) ?

ในกรณีที่เลื่อนเรียนออกไป ถ้าวันเริ่มเรียนใหม่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่ไกลจนเกินไป หรือประมาณไม่เกิน 3 เดือน จะไม่มีผลต่อคิวหรือลำดับในการการพิจารณาวีซ่า แต่ถ้าระยะเวลา ระหว่างที่ยื่นกับวันที่เริ่มเรียนใหม่ ห่างกันเกิน 4 เดือน ทางสถานทูตอาจจะยังไม่หยิบเคสขึ้นมาพิจารณา แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี


last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?