ไปขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับยื่นวีซ่าไปเรียนแคนาดา ได้ที่ไหน ?

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

วันเวลาทำการ : วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30

Map : https://goo.gl/maps/wNEvTjv371KXwLga6
last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?