ต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่ไหน ?

สถานที่สำหรับสัมภาษณ์ในการขอวีซ่านักเรียนไปเรียนที่ประเทศอเมริกา มี 2 ที่
สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่ : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

แฟกซ์ : +66-2-254-1171

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/

Map : https://goo.gl/maps/nAgJ1tHL9eDnwPSY7
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่: ที่อยู่ : 387 ถนนวิชยานนท์ .ช้างม่อย .เมือง เชียงใหม่ 50300

แฟกซ์ : +66-53-234-472

เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/

Map : https://goo.gl/maps/Qfhp87c6c76tSm1a6
last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?