ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์)  ยืนยันตัวบุคคล ได้ที่ไหน ?

สามารถไปติดต่อได้ที่ VFS Global Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูต โดยจะเป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบ และข้อมูลไบโอเมตริกซ์แทนทางการทูต โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS ตามที่กำหนดไปที่ไหน ?

สำหรับการยื่นวีซ่าไปเรียนที่ออสเตรเลีย ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) ได้ที่ 

VFS Global Thailand กรุงเทพ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 .

VFS Global Thailand  เชียงใหม่ 
191 
อาคารศิริพานิช ชั้น 6B
.ห้วยแก้ว .สุเทพ
.เมือง .เชียงใหม่ 50200

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 .สำหรับการยื่นวีซ่าไปเรียนที่นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) ได้ที่ 

VFS Global Thailand กรุงเทพ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 .ไปกี่โมง ?

จะต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาทีสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. ปริ้นแบบฟอร์ม Biometrics
2. 
ปริ้นอีเมลยืนยันรายละเอียดการนัดหมาย
3. Passport 
เล่มจริง
4. 
ค่าใช้จ่ายที่ทาง VFS เรียกเก็บ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
5. (เฉพาะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ) ต้องปริ้นเอกสารที่ใช้ในการยืนวีซ่าทั้งหมดถือไปด้วยlast update : 20 July 2022

Did you find this article useful?