ไปทำ Biometrics  (ไบโอเมตทริกซ์)  ยืนยันตัวบุคคล ได้ที่ไหน ?

สามารถไปติดต่อได้ที่ VFS Global Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูต โดยจะเป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบ และข้อมูลไบโอเมตริกซ์แทนทางการทูต โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS ตามที่กำหนดไปที่ไหน ?

สำหรับการยื่นวีซ่าไปเรียนที่ออสเตรเลีย ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) ได้ที่ 

VFS Global Thailand กรุงเทพ
เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 
ยูนิต BS003 และ BS003/1
ชั้น 1 131/1, 141/1
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 .

VFS Global Thailand  เชียงใหม่ 
191 
อาคารศิริพานิช ชั้น 6B
.ห้วยแก้ว .สุเทพ
.เมือง .เชียงใหม่ 50200

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 .

VFS Global Thailand  ภูเก็ต

อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 หมู่ 5
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
รัษฎา เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย 83000

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 .สำหรับการยื่นวีซ่าไปเรียนที่ อังกฤษ และแคนาดา ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) ได้ที่ 

VFS Global Thailand กรุงเทพ
เดอะ ช็อปปส์ อาคาร เบลล์ แกรนด์ พระราม 9 
ยูนิต BS003 และ BS003/1
ชั้น 1 131/1, 141/1
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 .

สำหรับการยื่นวีซ่าไปเรียนที่ นิวซีแลนด์ ไปทำ Biometrics (ไบโอเมตทริกซ์) ได้ที่ 

New Zealand Visa Application Centre

อาคาร ITF Tower ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500

โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 .ไปกี่โมง ?

จะต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาทีสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

1. ปริ้นแบบฟอร์ม Biometrics
2. 
ปริ้นอีเมลยืนยันรายละเอียดการนัดหมาย
3. Passport 
เล่มจริง
4. 
ค่าใช้จ่ายที่ทาง VFS เรียกเก็บ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
5. (เฉพาะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ) ต้องปริ้นเอกสารที่ใช้ในการยืนวีซ่าทั้งหมดถือไปด้วยlast update : 1 July 2024

------------
Source :
1. https://visa.vfsglobal.com/tha/en/gbr/
2. https://visa.vfsglobal.com/tha/en/can/
3. https://visa.vfsglobal.com/tha/en/aus

Did you find this article useful?