ผลภาษาต่างๆ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการยื่นวีซ่า ?

ผลภาษาต่างๆ มีความจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า เพื่อให้สถานทูตรู้ถึงระดับภาษาของเราก่อนที่จะเริ่มเรียน และสามารถวางแพลนในการไปเรียนได้ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น


last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?