ถ้าเลื่อนเรียน จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่ามั้ย ?

การเลื่อนเรียน ไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า ส่วนสำคัญในการพิจารณาเป็นหลักของทางสถานทูตเลยก็คือจุดประสงค์ในการไปเรียน แพลนการเรียนและเป้าหมายนั่นเองlast update : 20 July 2022

Did you find this article useful?